Om ossEfter nästan tjugo års arbete på produktbolag i roller som utvecklare, systemarkitekt, affärsutvecklare och utvecklingschef grundade Stefan Johansson 2018 Solid Invention AB. Tanken om att starta ett bolag föddes dock nästan ett decennium tidigare och företagets namn är sprunget ur idéen att göra något färdigt av en tanke. Namnet Solid Invention anspelar på den färdiga, solida, produkten – uppfinningen som gick från idé till färdig produkt. Solid Inventions första logo var en tänd glödlampa, som sedemera byttes ut till kugghjulen som symboliserar delprocesser som hakar i varandra.

Bolaget har sedan starten haft fokus på att hjälpa små och medelstora företag att utveckla och optimera sin verksamhet kring produktutveckling.

I nära samarbete med kunden fokuseras arbetet på att utifrån kundens unika förutsättningar utveckla och förädla såväl processer som produkter. Med kompetens och erfarenhet av alltifrån det ingenjörsmässiga arbetet bakom utveckling till affärsstrategiska frågor erbjuder Solid Invention sina kunder en helhetssyn – och en känsla för detaljer. Regulatoriska frågor eller ”bits n bytes” - Solid Invention ser hela spannet från ax till limpa.